Arkitektskolen Aarhus inviterer på vegne af Henrik Frode Obels Fond uddannelsesprogrammer og studieenheder ved Arkitektskolen Aarhus til at indsende ansøgning om støtte til aktiviteter, der kommer en større gruppe studerende til gavn og muliggør direkte kontakt med viden, der ellers ikke ville være muligt at tilgå inden for studiets normale rammer.

Legatet er på op til 50.000 kr.

For at komme i betragtning til legatet skal følgende opfyldes:

  • Aktiviteten skal have et internationalt perspektiv - og dets relevans inden for et af arkitektskolens tre indsatsområder Transformation, Habitation og Bæredygtighed skal beskrives tydeligt i ansøgningen.
  • Aktiviteten skal komme en større gruppe studerende til gode, og det er op til legatkomiteeen at vurdere om antallet af studerende skal have afgørende betydning ved bedømmelsen.
  • Aktiviteten skal have et klart kommunikerbart og stærkt fagligt grundlag.
  • Aktiviteten skal falde uden for det der ville være muligt at gøre inden for de tilgængelige undervisningsbudgetter og tilbyde de studerende tilgang til en særligt værdifuld viden og indsigt der vil have varig betydning for deres syn på arkitektur.
  • Der skal efter afsluttet aktivitet fremsendes en afrapportering til fondens bestyrelse, der efterfølgende har mulighed for at indkalde modtager til at give en præsentation af projektet i forbindelse med kommunikation af fondens arbejde.
Deadline for ansøgning: 01.05.2019

Ansøg