Motivation & Culture

PASSION, BEGEJSTRING, RESULTATER … – HVAD MOTIVERER DIG?

Hvad motiverer og begejstrer os i arbejdet og i studiet? Og hvad gør det modsatte? Hvad i vores dagligdag på skolen fremmer, og hvad hæmmer arbejdsglæden og motivationen? Det vil vi gerne blive klogere på.

Baggrunden er det paradoks, at undersøgelser af både vores studie- og arbejdsmiljø viser et stort engagement og en stor arbejdsglæde – samtidig med at der er forhold, som tilsyneladende kan sætte motivationen under pres.

Vi har derfor hyret en af landets førende motivationsforskere, cand.merc., ph.d. Helle Hedegaard Hein. Hen over foråret vil hun gennemføre en nærmere undersøgelse af motivation og kultur på skolen. Det sker i form at observationer og interviews med studerende, undervisere, administrationen og ledelsen. Projektet afsluttes ved årsskiftet med to foredrag og rapport, som skal gøre os klogere på, hvad der motiverer os, og give os nogle redskaber, som vi kan bruge i hverdagen, ansatte som studerende.

Videoer:

Rektor Torben Nielsen forklare om baggrund for og idé med projektet. (se nederst på siden)

Helle Heins introduktionsforedrag den 5.april 2019: 

Artikel:

Helle Hedegaard Hein: Primadonnaledelse – en introduktion til arketypemodellen.


PASSION, ENTHUSIASM, RESULTS ... WHAT MOTIVATES YOU?

What motivates and makes us feel enthusiastic about our work and our studies? And what has the opposite effect? What in our day-to-day life at the school promotes and what hinders job satisfaction and motivation? This is something we would like to know more about.

The reason is the paradox that studies of both our study and work environment show a great commitment and great job satisfaction - while there are also circumstances that seem to put motivation under pressure.

This is why we have hired one of Denmark’s leading motivation researchers, MSc, PhD Helle Hedegaard Hein. In the spring she will be conducting a closer study of motivation and the culture at the school. This will take the form of observations and interviews with students, teachers, the administration, and management. The project is concluded at the turn of the year with two lectures and a report, which are intended to give us more knowledge about what motivates us as well as some tools we can use in our everyday lives as employees and students.

Videos:

Rector Torben Nielsen explain about the underlying reason for and the idea behind the project. (watch video below)

Helle Hein’s introductory lecture April 5, 2019:

  • for employees (sign in with your school email address and password)

  • for students (sign in with your school email address and password)

Article:

Helle Hein: Archetypes at Work – A Short Introduction to the Archetype Model and Prima Donna Management.


Senest ændret: onsdag den 24. april 2019, 09:39